اوقات شرعی به افق بوکان

اوقات شرعی به افق بوکان

اوقات شرعی به افق بوکان امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بوکان ساعت 03:16:38
  • طلوع آفتاب بوکان ساعت 05:07:53
  • اذان ظهر بوکان ساعت 12:28:10
  • غروب آفتاب بوکان ساعت 19:47:12
  • اذان مغرب بوکان ساعت 20:07:32
  • نیمه شب شرعی بوکان ساعت 23:31:55
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بوکان
اوقات شرعی کامل به افق بوکان تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بوکان03:16:38
طلوع آفتاب به افق بوکان05:07:53
اذان ظهر به افق بوکان12:28:10
غروب آفتاب به افق بوکان19:47:12
اذان مغرب به افق بوکان20:07:32
نیمه شب شرعی به افق بوکان23:31:55

اذان صبح به افق بوکان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بوکان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:38 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بوکان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بوکان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:38 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بوکان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بوکان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:38 است.

غروب آفتاب به افق بوکان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بوکان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:38 است.

اذان مغرب به افق بوکان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بوکان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:38 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بوکان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بوکان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:38 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بوکان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بوکان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا