اوقات شرعی به افق بیجار

اوقات شرعی به افق بیجار

اوقات شرعی به افق بیجار امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بیجار ساعت 03:14:46
  • طلوع آفتاب بیجار ساعت 05:04:12
  • اذان ظهر بیجار ساعت 12:22:38
  • غروب آفتاب بیجار ساعت 19:39:50
  • اذان مغرب بیجار ساعت 19:59:55
  • نیمه شب شرعی بیجار ساعت 23:27:18
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بیجار
اوقات شرعی کامل به افق بیجار تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بیجار03:14:46
طلوع آفتاب به افق بیجار05:04:12
اذان ظهر به افق بیجار12:22:38
غروب آفتاب به افق بیجار19:39:50
اذان مغرب به افق بیجار19:59:55
نیمه شب شرعی به افق بیجار23:27:18

اذان صبح به افق بیجار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بیجار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:46 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بیجار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بیجار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:46 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بیجار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بیجار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:46 است.

غروب آفتاب به افق بیجار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بیجار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:46 است.

اذان مغرب به افق بیجار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بیجار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:46 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بیجار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بیجار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:46 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بیجار چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بیجار بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا