اوقات شرعی به افق بیرجند

اوقات شرعی به افق بیرجند

اوقات شرعی به افق بیرجند امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بیرجند ساعت 02:43:37
  • طلوع آفتاب بیرجند ساعت 04:25:41
  • اذان ظهر بیرجند ساعت 11:35:48
  • غروب آفتاب بیرجند ساعت 18:44:40
  • اذان مغرب بیرجند ساعت 19:03:46
  • نیمه شب شرعی بیرجند ساعت 22:44:09
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بیرجند
اوقات شرعی کامل به افق بیرجند تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بیرجند02:43:37
طلوع آفتاب به افق بیرجند04:25:41
اذان ظهر به افق بیرجند11:35:48
غروب آفتاب به افق بیرجند18:44:40
اذان مغرب به افق بیرجند19:03:46
نیمه شب شرعی به افق بیرجند22:44:09

اذان صبح به افق بیرجند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بیرجند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:37 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بیرجند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بیرجند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:37 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بیرجند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بیرجند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:37 است.

غروب آفتاب به افق بیرجند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بیرجند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:37 است.

اذان مغرب به افق بیرجند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بیرجند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:37 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بیرجند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بیرجند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:37 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بیرجند چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بیرجند بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا