اوقات شرعی به افق تالش

اوقات شرعی به افق تالش

اوقات شرعی به افق تالش امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح تالش ساعت 02:57:58
  • طلوع آفتاب تالش ساعت 04:53:11
  • اذان ظهر تالش ساعت 12:17:17
  • غروب آفتاب تالش ساعت 19:40:07
  • اذان مغرب تالش ساعت 20:00:57
  • نیمه شب شرعی تالش ساعت 23:19:03
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق تالش
اوقات شرعی کامل به افق تالش تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق تالش02:57:58
طلوع آفتاب به افق تالش04:53:11
اذان ظهر به افق تالش12:17:17
غروب آفتاب به افق تالش19:40:07
اذان مغرب به افق تالش20:00:57
نیمه شب شرعی به افق تالش23:19:03

اذان صبح به افق تالش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق تالش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:58 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق تالش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق تالش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:58 می‌باشد.

اذان ظهر به افق تالش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق تالش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:58 است.

غروب آفتاب به افق تالش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق تالش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:58 است.

اذان مغرب به افق تالش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق تالش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:58 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق تالش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق تالش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:58 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق تالش چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی تالش بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا