اوقات شرعی به افق تاکستان

اوقات شرعی به افق تاکستان

اوقات شرعی به افق تاکستان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح تاکستان ساعت 03:05:39
  • طلوع آفتاب تاکستان ساعت 04:55:33
  • اذان ظهر تاکستان ساعت 12:14:25
  • غروب آفتاب تاکستان ساعت 19:32:02
  • اذان مغرب تاکستان ساعت 19:52:11
  • نیمه شب شرعی تاکستان ساعت 23:18:51
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق تاکستان
اوقات شرعی کامل به افق تاکستان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق تاکستان03:05:39
طلوع آفتاب به افق تاکستان04:55:33
اذان ظهر به افق تاکستان12:14:25
غروب آفتاب به افق تاکستان19:32:02
اذان مغرب به افق تاکستان19:52:11
نیمه شب شرعی به افق تاکستان23:18:51

اذان صبح به افق تاکستان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق تاکستان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:05:39 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق تاکستان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق تاکستان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:05:39 می‌باشد.

اذان ظهر به افق تاکستان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق تاکستان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:05:39 است.

غروب آفتاب به افق تاکستان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق تاکستان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:05:39 است.

اذان مغرب به افق تاکستان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق تاکستان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:05:39 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق تاکستان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق تاکستان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:05:39 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق تاکستان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی تاکستان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا