اوقات شرعی به افق تایباد

اوقات شرعی به افق تایباد

اوقات شرعی به افق تایباد امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح تایباد ساعت 02:27:29
  • طلوع آفتاب تایباد ساعت 04:13:57
  • اذان ظهر تایباد ساعت 11:29:13
  • غروب آفتاب تایباد ساعت 18:43:18
  • اذان مغرب تایباد ساعت 19:03:00
  • نیمه شب شرعی تایباد ساعت 22:35:24
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق تایباد
اوقات شرعی کامل به افق تایباد تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق تایباد02:27:29
طلوع آفتاب به افق تایباد04:13:57
اذان ظهر به افق تایباد11:29:13
غروب آفتاب به افق تایباد18:43:18
اذان مغرب به افق تایباد19:03:00
نیمه شب شرعی به افق تایباد22:35:24

اذان صبح به افق تایباد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق تایباد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:27:29 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق تایباد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق تایباد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:27:29 می‌باشد.

اذان ظهر به افق تایباد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق تایباد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:27:29 است.

غروب آفتاب به افق تایباد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق تایباد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:27:29 است.

اذان مغرب به افق تایباد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق تایباد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:27:29 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق تایباد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق تایباد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:27:29 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق تایباد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی تایباد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا