اوقات شرعی به افق تبریز

اوقات شرعی به افق تبریز

اوقات شرعی به افق تبریز امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح تبریز ساعت 03:07:03
  • طلوع آفتاب تبریز ساعت 05:03:09
  • اذان ظهر تبریز ساعت 12:28:01
  • غروب آفتاب تبریز ساعت 19:51:37
  • اذان مغرب تبریز ساعت 20:12:33
  • نیمه شب شرعی تبریز ساعت 23:29:20
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق تبریز
اوقات شرعی کامل به افق تبریز تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق تبریز03:07:03
طلوع آفتاب به افق تبریز05:03:09
اذان ظهر به افق تبریز12:28:01
غروب آفتاب به افق تبریز19:51:37
اذان مغرب به افق تبریز20:12:33
نیمه شب شرعی به افق تبریز23:29:20

اذان صبح به افق تبریز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق تبریز امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:03 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق تبریز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق تبریز امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:03 می‌باشد.

اذان ظهر به افق تبریز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق تبریز امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:03 است.

غروب آفتاب به افق تبریز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق تبریز امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:03 است.

اذان مغرب به افق تبریز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق تبریز امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:03 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق تبریز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق تبریز امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:03 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق تبریز چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی تبریز بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا