اوقات شرعی به افق تربت جام

اوقات شرعی به افق تربت جام

اوقات شرعی به افق تربت جام امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح تربت جام ساعت 02:26:31
  • طلوع آفتاب تربت جام ساعت 04:14:10
  • اذان ظهر تربت جام ساعت 11:30:41
  • غروب آفتاب تربت جام ساعت 18:45:57
  • اذان مغرب تربت جام ساعت 19:05:48
  • نیمه شب شرعی تربت جام ساعت 22:36:14
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق تربت جام
اوقات شرعی کامل به افق تربت جام تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق تربت جام02:26:31
طلوع آفتاب به افق تربت جام04:14:10
اذان ظهر به افق تربت جام11:30:41
غروب آفتاب به افق تربت جام18:45:57
اذان مغرب به افق تربت جام19:05:48
نیمه شب شرعی به افق تربت جام22:36:14

اذان صبح به افق تربت جام در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق تربت جام امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:26:31 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق تربت جام در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق تربت جام امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:26:31 می‌باشد.

اذان ظهر به افق تربت جام در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق تربت جام امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:26:31 است.

غروب آفتاب به افق تربت جام در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق تربت جام امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:26:31 است.

اذان مغرب به افق تربت جام در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق تربت جام امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:26:31 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق تربت جام در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق تربت جام امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:26:31 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق تربت جام چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی تربت جام بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا