اوقات شرعی به افق تربت حیدریه

اوقات شرعی به افق تربت حیدریه

اوقات شرعی به افق تربت حیدریه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح تربت حیدریه ساعت 02:31:56
  • طلوع آفتاب تربت حیدریه ساعت 04:19:42
  • اذان ظهر تربت حیدریه ساعت 11:36:20
  • غروب آفتاب تربت حیدریه ساعت 18:51:42
  • اذان مغرب تربت حیدریه ساعت 19:11:34
  • نیمه شب شرعی تربت حیدریه ساعت 22:41:49
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق تربت حیدریه
اوقات شرعی کامل به افق تربت حیدریه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق تربت حیدریه02:31:56
طلوع آفتاب به افق تربت حیدریه04:19:42
اذان ظهر به افق تربت حیدریه11:36:20
غروب آفتاب به افق تربت حیدریه18:51:42
اذان مغرب به افق تربت حیدریه19:11:34
نیمه شب شرعی به افق تربت حیدریه22:41:49

اذان صبح به افق تربت حیدریه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق تربت حیدریه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:31:56 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق تربت حیدریه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق تربت حیدریه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:31:56 می‌باشد.

اذان ظهر به افق تربت حیدریه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق تربت حیدریه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:31:56 است.

غروب آفتاب به افق تربت حیدریه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق تربت حیدریه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:31:56 است.

اذان مغرب به افق تربت حیدریه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق تربت حیدریه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:31:56 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق تربت حیدریه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق تربت حیدریه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:31:56 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق تربت حیدریه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی تربت حیدریه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا