اوقات شرعی به افق تفرش

اوقات شرعی به افق تفرش

اوقات شرعی به افق تفرش امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح تفرش ساعت 03:11:47
  • طلوع آفتاب تفرش ساعت 04:58:01
  • اذان ظهر تفرش ساعت 12:12:58
  • غروب آفتاب تفرش ساعت 19:26:41
  • اذان مغرب تفرش ساعت 19:46:21
  • نیمه شب شرعی تفرش ساعت 23:19:14
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق تفرش
اوقات شرعی کامل به افق تفرش تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق تفرش03:11:47
طلوع آفتاب به افق تفرش04:58:01
اذان ظهر به افق تفرش12:12:58
غروب آفتاب به افق تفرش19:26:41
اذان مغرب به افق تفرش19:46:21
نیمه شب شرعی به افق تفرش23:19:14

اذان صبح به افق تفرش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق تفرش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:11:47 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق تفرش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق تفرش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:11:47 می‌باشد.

اذان ظهر به افق تفرش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق تفرش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:11:47 است.

غروب آفتاب به افق تفرش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق تفرش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:11:47 است.

اذان مغرب به افق تفرش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق تفرش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:11:47 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق تفرش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق تفرش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:11:47 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق تفرش چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی تفرش بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا