اوقات شرعی به افق تنکابن

اوقات شرعی به افق تنکابن

اوقات شرعی به افق تنکابن امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح تنکابن ساعت 02:56:35
  • طلوع آفتاب تنکابن ساعت 04:48:39
  • اذان ظهر تنکابن ساعت 12:09:42
  • غروب آفتاب تنکابن ساعت 19:29:29
  • اذان مغرب تنکابن ساعت 19:49:55
  • نیمه شب شرعی تنکابن ساعت 23:13:02
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق تنکابن
اوقات شرعی کامل به افق تنکابن تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق تنکابن02:56:35
طلوع آفتاب به افق تنکابن04:48:39
اذان ظهر به افق تنکابن12:09:42
غروب آفتاب به افق تنکابن19:29:29
اذان مغرب به افق تنکابن19:49:55
نیمه شب شرعی به افق تنکابن23:13:02

اذان صبح به افق تنکابن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق تنکابن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:35 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق تنکابن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق تنکابن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:35 می‌باشد.

اذان ظهر به افق تنکابن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق تنکابن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:35 است.

غروب آفتاب به افق تنکابن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق تنکابن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:35 است.

اذان مغرب به افق تنکابن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق تنکابن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:35 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق تنکابن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق تنکابن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:35 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق تنکابن چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی تنکابن بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا