اوقات شرعی به افق تهران

اوقات شرعی به افق تهران

اوقات شرعی به افق تهران امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح تهران ساعت 03:00:44
  • طلوع آفتاب تهران ساعت 04:49:39
  • اذان ظهر تهران ساعت 12:07:34
  • غروب آفتاب تهران ساعت 19:24:13
  • اذان مغرب تهران ساعت 19:44:15
  • نیمه شب شرعی تهران ساعت 23:12:29
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق تهران
اوقات شرعی کامل به افق تهران تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق تهران03:00:44
طلوع آفتاب به افق تهران04:49:39
اذان ظهر به افق تهران12:07:34
غروب آفتاب به افق تهران19:24:13
اذان مغرب به افق تهران19:44:15
نیمه شب شرعی به افق تهران23:12:29

اذان صبح به افق تهران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق تهران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:44 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق تهران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق تهران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:44 می‌باشد.

اذان ظهر به افق تهران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق تهران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:44 است.

غروب آفتاب به افق تهران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق تهران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:44 است.

اذان مغرب به افق تهران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق تهران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:44 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق تهران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق تهران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:44 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق تهران چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی تهران بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا