اوقات شرعی به افق تکاب

اوقات شرعی به افق تکاب

اوقات شرعی به افق تکاب امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح تکاب ساعت 03:14:04
  • طلوع آفتاب تکاب ساعت 05:04:55
  • اذان ظهر تکاب ساعت 12:24:47
  • غروب آفتاب تکاب ساعت 19:43:22
  • اذان مغرب تکاب ساعت 20:03:39
  • نیمه شب شرعی تکاب ساعت 23:28:43
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق تکاب
اوقات شرعی کامل به افق تکاب تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق تکاب03:14:04
طلوع آفتاب به افق تکاب05:04:55
اذان ظهر به افق تکاب12:24:47
غروب آفتاب به افق تکاب19:43:22
اذان مغرب به افق تکاب20:03:39
نیمه شب شرعی به افق تکاب23:28:43

اذان صبح به افق تکاب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق تکاب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:04 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق تکاب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق تکاب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:04 می‌باشد.

اذان ظهر به افق تکاب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق تکاب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:04 است.

غروب آفتاب به افق تکاب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق تکاب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:04 است.

اذان مغرب به افق تکاب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق تکاب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:04 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق تکاب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق تکاب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:04 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق تکاب چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی تکاب بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا