اوقات شرعی به افق جاسک

اوقات شرعی به افق جاسک

اوقات شرعی به افق جاسک امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح جاسک ساعت 03:18:16
  • طلوع آفتاب جاسک ساعت 04:48:23
  • اذان ظهر جاسک ساعت 11:41:14
  • غروب آفتاب جاسک ساعت 18:32:52
  • اذان مغرب جاسک ساعت 18:50:13
  • نیمه شب شرعی جاسک ساعت 22:55:34
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق جاسک
اوقات شرعی کامل به افق جاسک تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق جاسک03:18:16
طلوع آفتاب به افق جاسک04:48:23
اذان ظهر به افق جاسک11:41:14
غروب آفتاب به افق جاسک18:32:52
اذان مغرب به افق جاسک18:50:13
نیمه شب شرعی به افق جاسک22:55:34

اذان صبح به افق جاسک در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق جاسک امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:18:16 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق جاسک در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق جاسک امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:18:16 می‌باشد.

اذان ظهر به افق جاسک در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق جاسک امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:18:16 است.

غروب آفتاب به افق جاسک در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق جاسک امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:18:16 است.

اذان مغرب به افق جاسک در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق جاسک امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:18:16 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق جاسک در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق جاسک امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:18:16 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق جاسک چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی جاسک بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا