اوقات شرعی به افق جلفا

اوقات شرعی به افق جلفا

اوقات شرعی به افق جلفا امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح جلفا ساعت 03:04:03
  • طلوع آفتاب جلفا ساعت 05:03:10
  • اذان ظهر جلفا ساعت 12:30:39
  • غروب آفتاب جلفا ساعت 19:56:53
  • اذان مغرب جلفا ساعت 20:18:11
  • نیمه شب شرعی جلفا ساعت 23:30:28
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق جلفا
اوقات شرعی کامل به افق جلفا تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق جلفا03:04:03
طلوع آفتاب به افق جلفا05:03:10
اذان ظهر به افق جلفا12:30:39
غروب آفتاب به افق جلفا19:56:53
اذان مغرب به افق جلفا20:18:11
نیمه شب شرعی به افق جلفا23:30:28

اذان صبح به افق جلفا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق جلفا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:03 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق جلفا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق جلفا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:03 می‌باشد.

اذان ظهر به افق جلفا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق جلفا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:03 است.

غروب آفتاب به افق جلفا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق جلفا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:03 است.

اذان مغرب به افق جلفا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق جلفا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:03 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق جلفا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق جلفا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:03 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق جلفا چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی جلفا بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا