اوقات شرعی به افق جهرم

اوقات شرعی به افق جهرم

اوقات شرعی به افق جهرم امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح جهرم ساعت 03:25:07
  • طلوع آفتاب جهرم ساعت 04:59:21
  • اذان ظهر جهرم ساعت 11:58:49
  • غروب آفتاب جهرم ساعت 18:57:02
  • اذان مغرب جهرم ساعت 19:15:00
  • نیمه شب شرعی جهرم ساعت 23:11:05
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق جهرم
اوقات شرعی کامل به افق جهرم تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق جهرم03:25:07
طلوع آفتاب به افق جهرم04:59:21
اذان ظهر به افق جهرم11:58:49
غروب آفتاب به افق جهرم18:57:02
اذان مغرب به افق جهرم19:15:00
نیمه شب شرعی به افق جهرم23:11:05

اذان صبح به افق جهرم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق جهرم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:25:07 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق جهرم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق جهرم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:25:07 می‌باشد.

اذان ظهر به افق جهرم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق جهرم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:25:07 است.

غروب آفتاب به افق جهرم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق جهرم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:25:07 است.

اذان مغرب به افق جهرم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق جهرم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:25:07 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق جهرم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق جهرم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:25:07 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق جهرم چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی جهرم بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا