اوقات شرعی به افق جویبار

اوقات شرعی به افق جویبار

اوقات شرعی به افق جویبار امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح جویبار ساعت 02:49:29
  • طلوع آفتاب جویبار ساعت 04:41:00
  • اذان ظهر جویبار ساعت 12:01:32
  • غروب آفتاب جویبار ساعت 19:20:48
  • اذان مغرب جویبار ساعت 19:41:09
  • نیمه شب شرعی جویبار ساعت 23:05:09
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق جویبار
اوقات شرعی کامل به افق جویبار تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق جویبار02:49:29
طلوع آفتاب به افق جویبار04:41:00
اذان ظهر به افق جویبار12:01:32
غروب آفتاب به افق جویبار19:20:48
اذان مغرب به افق جویبار19:41:09
نیمه شب شرعی به افق جویبار23:05:09

اذان صبح به افق جویبار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق جویبار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:49:29 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق جویبار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق جویبار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:49:29 می‌باشد.

اذان ظهر به افق جویبار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق جویبار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:49:29 است.

غروب آفتاب به افق جویبار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق جویبار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:49:29 است.

اذان مغرب به افق جویبار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق جویبار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:49:29 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق جویبار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق جویبار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:49:29 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق جویبار چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی جویبار بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا