اوقات شرعی به افق خارک

اوقات شرعی به افق خارک

اوقات شرعی به افق خارک امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح خارک ساعت 03:34:30
  • طلوع آفتاب خارک ساعت 05:09:51
  • اذان ظهر خارک ساعت 12:11:02
  • غروب آفتاب خارک ساعت 19:11:00
  • اذان مغرب خارک ساعت 19:29:09
  • نیمه شب شرعی خارک ساعت 23:22:45
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق خارک
اوقات شرعی کامل به افق خارک تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق خارک03:34:30
طلوع آفتاب به افق خارک05:09:51
اذان ظهر به افق خارک12:11:02
غروب آفتاب به افق خارک19:11:00
اذان مغرب به افق خارک19:29:09
نیمه شب شرعی به افق خارک23:22:45

اذان صبح به افق خارک در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق خارک امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:34:30 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق خارک در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق خارک امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:34:30 می‌باشد.

اذان ظهر به افق خارک در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق خارک امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:34:30 است.

غروب آفتاب به افق خارک در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق خارک امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:34:30 است.

اذان مغرب به افق خارک در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق خارک امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:34:30 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق خارک در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق خارک امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:34:30 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق خارک چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی خارک بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا