اوقات شرعی به افق خاش

اوقات شرعی به افق خاش

اوقات شرعی به افق خاش امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح خاش ساعت 02:56:04
  • طلوع آفتاب خاش ساعت 04:29:45
  • اذان ظهر خاش ساعت 11:28:22
  • غروب آفتاب خاش ساعت 18:25:45
  • اذان مغرب خاش ساعت 18:43:38
  • نیمه شب شرعی خاش ساعت 22:40:55
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق خاش
اوقات شرعی کامل به افق خاش تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق خاش02:56:04
طلوع آفتاب به افق خاش04:29:45
اذان ظهر به افق خاش11:28:22
غروب آفتاب به افق خاش18:25:45
اذان مغرب به افق خاش18:43:38
نیمه شب شرعی به افق خاش22:40:55

اذان صبح به افق خاش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق خاش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:04 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق خاش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق خاش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:04 می‌باشد.

اذان ظهر به افق خاش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق خاش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:04 است.

غروب آفتاب به افق خاش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق خاش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:04 است.

اذان مغرب به افق خاش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق خاش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:04 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق خاش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق خاش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:04 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق خاش چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی خاش بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا