اوقات شرعی به افق خرم‌آباد

اوقات شرعی به افق خرم‌آباد

اوقات شرعی به افق خرم‌آباد امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح خرم‌آباد ساعت 03:24:43
  • طلوع آفتاب خرم‌آباد ساعت 05:08:06
  • اذان ظهر خرم‌آباد ساعت 12:19:46
  • غروب آفتاب خرم‌آباد ساعت 19:30:12
  • اذان مغرب خرم‌آباد ساعت 19:49:29
  • نیمه شب شرعی خرم‌آباد ساعت 23:27:28
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق خرم‌آباد
اوقات شرعی کامل به افق خرم‌آباد تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق خرم‌آباد03:24:43
طلوع آفتاب به افق خرم‌آباد05:08:06
اذان ظهر به افق خرم‌آباد12:19:46
غروب آفتاب به افق خرم‌آباد19:30:12
اذان مغرب به افق خرم‌آباد19:49:29
نیمه شب شرعی به افق خرم‌آباد23:27:28

اذان صبح به افق خرم‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق خرم‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:43 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق خرم‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق خرم‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:43 می‌باشد.

اذان ظهر به افق خرم‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق خرم‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:43 است.

غروب آفتاب به افق خرم‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق خرم‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:43 است.

اذان مغرب به افق خرم‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق خرم‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:43 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق خرم‌آباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق خرم‌آباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:24:43 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق خرم‌آباد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی خرم‌آباد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا