اوقات شرعی به افق خرمشهر

اوقات شرعی به افق خرمشهر

اوقات شرعی به افق خرمشهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح خرمشهر ساعت 03:39:15
  • طلوع آفتاب خرمشهر ساعت 05:16:33
  • اذان ظهر خرمشهر ساعت 12:20:27
  • غروب آفتاب خرمشهر ساعت 19:23:06
  • اذان مغرب خرمشهر ساعت 19:41:31
  • نیمه شب شرعی خرمشهر ساعت 23:31:11
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق خرمشهر
اوقات شرعی کامل به افق خرمشهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق خرمشهر03:39:15
طلوع آفتاب به افق خرمشهر05:16:33
اذان ظهر به افق خرمشهر12:20:27
غروب آفتاب به افق خرمشهر19:23:06
اذان مغرب به افق خرمشهر19:41:31
نیمه شب شرعی به افق خرمشهر23:31:11

اذان صبح به افق خرمشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق خرمشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:39:15 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق خرمشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق خرمشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:39:15 می‌باشد.

اذان ظهر به افق خرمشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق خرمشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:39:15 است.

غروب آفتاب به افق خرمشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق خرمشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:39:15 است.

اذان مغرب به افق خرمشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق خرمشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:39:15 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق خرمشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق خرمشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:39:15 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق خرمشهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی خرمشهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا