اوقات شرعی به افق خلخال

اوقات شرعی به افق خلخال

اوقات شرعی به افق خلخال امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح خلخال ساعت 03:00:46
  • طلوع آفتاب خلخال ساعت 04:55:22
  • اذان ظهر خلخال ساعت 12:18:53
  • غروب آفتاب خلخال ساعت 19:41:09
  • اذان مغرب خلخال ساعت 20:01:54
  • نیمه شب شرعی خلخال ساعت 23:20:58
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق خلخال
اوقات شرعی کامل به افق خلخال تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق خلخال03:00:46
طلوع آفتاب به افق خلخال04:55:22
اذان ظهر به افق خلخال12:18:53
غروب آفتاب به افق خلخال19:41:09
اذان مغرب به افق خلخال20:01:54
نیمه شب شرعی به افق خلخال23:20:58

اذان صبح به افق خلخال در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق خلخال امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:46 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق خلخال در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق خلخال امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:46 می‌باشد.

اذان ظهر به افق خلخال در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق خلخال امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:46 است.

غروب آفتاب به افق خلخال در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق خلخال امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:46 است.

اذان مغرب به افق خلخال در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق خلخال امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:46 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق خلخال در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق خلخال امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:46 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق خلخال چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی خلخال بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا