اوقات شرعی به افق خمینی‌شهر

اوقات شرعی به افق خمینی‌شهر

اوقات شرعی به افق خمینی‌شهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح خمینی‌شهر ساعت 03:17:37
  • طلوع آفتاب خمینی‌شهر ساعت 04:58:46
  • اذان ظهر خمینی‌شهر ساعت 12:07:46
  • غروب آفتاب خمینی‌شهر ساعت 19:15:31
  • اذان مغرب خمینی‌شهر ساعت 19:34:29
  • نیمه شب شرعی خمینی‌شهر ساعت 23:16:34
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق خمینی‌شهر
اوقات شرعی کامل به افق خمینی‌شهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق خمینی‌شهر03:17:37
طلوع آفتاب به افق خمینی‌شهر04:58:46
اذان ظهر به افق خمینی‌شهر12:07:46
غروب آفتاب به افق خمینی‌شهر19:15:31
اذان مغرب به افق خمینی‌شهر19:34:29
نیمه شب شرعی به افق خمینی‌شهر23:16:34

اذان صبح به افق خمینی‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق خمینی‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:37 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق خمینی‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق خمینی‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:37 می‌باشد.

اذان ظهر به افق خمینی‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق خمینی‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:37 است.

غروب آفتاب به افق خمینی‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق خمینی‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:37 است.

اذان مغرب به افق خمینی‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق خمینی‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:37 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق خمینی‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق خمینی‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:17:37 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق خمینی‌شهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی خمینی‌شهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا