اوقات شرعی به افق خوی

اوقات شرعی به افق خوی

اوقات شرعی به افق خوی امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح خوی ساعت 03:10:07
  • طلوع آفتاب خوی ساعت 05:07:24
  • اذان ظهر خوی ساعت 12:33:18
  • غروب آفتاب خوی ساعت 19:57:56
  • اذان مغرب خوی ساعت 20:19:01
  • نیمه شب شرعی خوی ساعت 23:34:02
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق خوی
اوقات شرعی کامل به افق خوی تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق خوی03:10:07
طلوع آفتاب به افق خوی05:07:24
اذان ظهر به افق خوی12:33:18
غروب آفتاب به افق خوی19:57:56
اذان مغرب به افق خوی20:19:01
نیمه شب شرعی به افق خوی23:34:02

اذان صبح به افق خوی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق خوی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:07 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق خوی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق خوی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:07 می‌باشد.

اذان ظهر به افق خوی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق خوی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:07 است.

غروب آفتاب به افق خوی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق خوی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:07 است.

اذان مغرب به افق خوی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق خوی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:07 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق خوی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق خوی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:07 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق خوی چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی خوی بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا