اوقات شرعی به افق دامغان

اوقات شرعی به افق دامغان

اوقات شرعی به افق دامغان امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح دامغان ساعت 02:45:36
  • طلوع آفتاب دامغان ساعت 04:35:48
  • اذان ظهر دامغان ساعت 11:55:04
  • غروب آفتاب دامغان ساعت 19:13:08
  • اذان مغرب دامغان ساعت 19:33:20
  • نیمه شب شرعی دامغان ساعت 22:59:22
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق دامغان
اوقات شرعی کامل به افق دامغان تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق دامغان02:45:36
طلوع آفتاب به افق دامغان04:35:48
اذان ظهر به افق دامغان11:55:04
غروب آفتاب به افق دامغان19:13:08
اذان مغرب به افق دامغان19:33:20
نیمه شب شرعی به افق دامغان22:59:22

اذان صبح به افق دامغان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق دامغان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:45:36 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق دامغان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق دامغان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:45:36 می‌باشد.

اذان ظهر به افق دامغان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق دامغان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:45:36 است.

غروب آفتاب به افق دامغان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق دامغان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:45:36 است.

اذان مغرب به افق دامغان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق دامغان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:45:36 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق دامغان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق دامغان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:45:36 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق دامغان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی دامغان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا