اوقات شرعی به افق دزفول

اوقات شرعی به افق دزفول

اوقات شرعی به افق دزفول امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح دزفول ساعت 03:29:23
  • طلوع آفتاب دزفول ساعت 05:10:31
  • اذان ظهر دزفول ساعت 12:19:29
  • غروب آفتاب دزفول ساعت 19:27:13
  • اذان مغرب دزفول ساعت 19:46:10
  • نیمه شب شرعی دزفول ساعت 23:28:18
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق دزفول
اوقات شرعی کامل به افق دزفول تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق دزفول03:29:23
طلوع آفتاب به افق دزفول05:10:31
اذان ظهر به افق دزفول12:19:29
غروب آفتاب به افق دزفول19:27:13
اذان مغرب به افق دزفول19:46:10
نیمه شب شرعی به افق دزفول23:28:18

اذان صبح به افق دزفول در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق دزفول امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:23 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق دزفول در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق دزفول امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:23 می‌باشد.

اذان ظهر به افق دزفول در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق دزفول امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:23 است.

غروب آفتاب به افق دزفول در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق دزفول امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:23 است.

اذان مغرب به افق دزفول در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق دزفول امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:23 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق دزفول در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق دزفول امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:23 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق دزفول چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی دزفول بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا