اوقات شرعی به افق دماوند

اوقات شرعی به افق دماوند

اوقات شرعی به افق دماوند امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح دماوند ساعت 02:58:13
  • طلوع آفتاب دماوند ساعت 04:47:08
  • اذان ظهر دماوند ساعت 12:04:58
  • غروب آفتاب دماوند ساعت 19:21:33
  • اذان مغرب دماوند ساعت 19:41:35
  • نیمه شب شرعی دماوند ساعت 23:09:53
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق دماوند
اوقات شرعی کامل به افق دماوند تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق دماوند02:58:13
طلوع آفتاب به افق دماوند04:47:08
اذان ظهر به افق دماوند12:04:58
غروب آفتاب به افق دماوند19:21:33
اذان مغرب به افق دماوند19:41:35
نیمه شب شرعی به افق دماوند23:09:53

اذان صبح به افق دماوند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق دماوند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:58:13 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق دماوند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق دماوند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:58:13 می‌باشد.

اذان ظهر به افق دماوند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق دماوند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:58:13 است.

غروب آفتاب به افق دماوند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق دماوند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:58:13 است.

اذان مغرب به افق دماوند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق دماوند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:58:13 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق دماوند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق دماوند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:58:13 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق دماوند چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی دماوند بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا