اوقات شرعی به افق دهلران

اوقات شرعی به افق دهلران

اوقات شرعی به افق دهلران امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح دهلران ساعت 03:32:49
  • طلوع آفتاب دهلران ساعت 05:14:31
  • اذان ظهر دهلران ساعت 12:24:08
  • غروب آفتاب دهلران ساعت 19:32:31
  • اذان مغرب دهلران ساعت 19:51:33
  • نیمه شب شرعی دهلران ساعت 23:32:40
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق دهلران
اوقات شرعی کامل به افق دهلران تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق دهلران03:32:49
طلوع آفتاب به افق دهلران05:14:31
اذان ظهر به افق دهلران12:24:08
غروب آفتاب به افق دهلران19:32:31
اذان مغرب به افق دهلران19:51:33
نیمه شب شرعی به افق دهلران23:32:40

اذان صبح به افق دهلران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق دهلران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:32:49 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق دهلران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق دهلران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:32:49 می‌باشد.

اذان ظهر به افق دهلران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق دهلران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:32:49 است.

غروب آفتاب به افق دهلران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق دهلران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:32:49 است.

اذان مغرب به افق دهلران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق دهلران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:32:49 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق دهلران در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق دهلران امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:32:49 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق دهلران چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی دهلران بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا