اوقات شرعی به افق دورود

اوقات شرعی به افق دورود

اوقات شرعی به افق دورود امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح دورود ساعت 03:21:26
  • طلوع آفتاب دورود ساعت 05:04:56
  • اذان ظهر دورود ساعت 12:16:46
  • غروب آفتاب دورود ساعت 19:27:21
  • اذان مغرب دورود ساعت 19:46:39
  • نیمه شب شرعی دورود ساعت 23:24:24
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق دورود
اوقات شرعی کامل به افق دورود تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق دورود03:21:26
طلوع آفتاب به افق دورود05:04:56
اذان ظهر به افق دورود12:16:46
غروب آفتاب به افق دورود19:27:21
اذان مغرب به افق دورود19:46:39
نیمه شب شرعی به افق دورود23:24:24

اذان صبح به افق دورود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق دورود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:26 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق دورود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق دورود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:26 می‌باشد.

اذان ظهر به افق دورود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق دورود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:26 است.

غروب آفتاب به افق دورود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق دورود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:26 است.

اذان مغرب به افق دورود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق دورود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:26 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق دورود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق دورود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:26 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق دورود چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی دورود بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا