اوقات شرعی به افق رامسر

اوقات شرعی به افق رامسر

اوقات شرعی به افق رامسر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح رامسر ساعت 02:56:45
  • طلوع آفتاب رامسر ساعت 04:49:10
  • اذان ظهر رامسر ساعت 12:10:34
  • غروب آفتاب رامسر ساعت 19:30:43
  • اذان مغرب رامسر ساعت 19:51:11
  • نیمه شب شرعی رامسر ساعت 23:13:44
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق رامسر
اوقات شرعی کامل به افق رامسر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق رامسر02:56:45
طلوع آفتاب به افق رامسر04:49:10
اذان ظهر به افق رامسر12:10:34
غروب آفتاب به افق رامسر19:30:43
اذان مغرب به افق رامسر19:51:11
نیمه شب شرعی به افق رامسر23:13:44

اذان صبح به افق رامسر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق رامسر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:45 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق رامسر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق رامسر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:45 می‌باشد.

اذان ظهر به افق رامسر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق رامسر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:45 است.

غروب آفتاب به افق رامسر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق رامسر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:45 است.

اذان مغرب به افق رامسر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق رامسر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:45 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق رامسر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق رامسر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:56:45 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق رامسر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی رامسر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا