اوقات شرعی به افق رامهرمز

اوقات شرعی به افق رامهرمز

اوقات شرعی به افق رامهرمز امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح رامهرمز ساعت 03:28:50
  • طلوع آفتاب رامهرمز ساعت 05:07:46
  • اذان ظهر رامهرمز ساعت 12:13:55
  • غروب آفتاب رامهرمز ساعت 19:18:52
  • اذان مغرب رامهرمز ساعت 19:37:31
  • نیمه شب شرعی رامهرمز ساعت 23:23:51
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق رامهرمز
اوقات شرعی کامل به افق رامهرمز تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق رامهرمز03:28:50
طلوع آفتاب به افق رامهرمز05:07:46
اذان ظهر به افق رامهرمز12:13:55
غروب آفتاب به افق رامهرمز19:18:52
اذان مغرب به افق رامهرمز19:37:31
نیمه شب شرعی به افق رامهرمز23:23:51

اذان صبح به افق رامهرمز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق رامهرمز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:28:50 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق رامهرمز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق رامهرمز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:28:50 می‌باشد.

اذان ظهر به افق رامهرمز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق رامهرمز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:28:50 است.

غروب آفتاب به افق رامهرمز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق رامهرمز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:28:50 است.

اذان مغرب به افق رامهرمز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق رامهرمز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:28:50 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق رامهرمز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق رامهرمز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:28:50 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق رامهرمز چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی رامهرمز بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا