اوقات شرعی به افق رشت

اوقات شرعی به افق رشت

اوقات شرعی به افق رشت امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح رشت ساعت 02:59:05
  • طلوع آفتاب رشت ساعت 04:52:23
  • اذان ظهر رشت ساعت 12:14:39
  • غروب آفتاب رشت ساعت 19:35:39
  • اذان مغرب رشت ساعت 19:56:15
  • نیمه شب شرعی رشت ساعت 23:17:22
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق رشت
اوقات شرعی کامل به افق رشت تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق رشت02:59:05
طلوع آفتاب به افق رشت04:52:23
اذان ظهر به افق رشت12:14:39
غروب آفتاب به افق رشت19:35:39
اذان مغرب به افق رشت19:56:15
نیمه شب شرعی به افق رشت23:17:22

اذان صبح به افق رشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق رشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:05 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق رشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق رشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:05 می‌باشد.

اذان ظهر به افق رشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق رشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:05 است.

غروب آفتاب به افق رشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق رشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:05 است.

اذان مغرب به افق رشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق رشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:05 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق رشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق رشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:05 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق رشت چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی رشت بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا