اوقات شرعی به افق رضوان‌شهر

اوقات شرعی به افق رضوان‌شهر

اوقات شرعی به افق رضوان‌شهر امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح رضوان‌شهر ساعت 02:57:59
  • طلوع آفتاب رضوان‌شهر ساعت 04:52:24
  • اذان ظهر رضوان‌شهر ساعت 12:15:47
  • غروب آفتاب رضوان‌شهر ساعت 19:37:59
  • اذان مغرب رضوان‌شهر ساعت 19:58:43
  • نیمه شب شرعی رضوان‌شهر ساعت 23:17:59
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق رضوان‌شهر
اوقات شرعی کامل به افق رضوان‌شهر تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق رضوان‌شهر02:57:59
طلوع آفتاب به افق رضوان‌شهر04:52:24
اذان ظهر به افق رضوان‌شهر12:15:47
غروب آفتاب به افق رضوان‌شهر19:37:59
اذان مغرب به افق رضوان‌شهر19:58:43
نیمه شب شرعی به افق رضوان‌شهر23:17:59

اذان صبح به افق رضوان‌شهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق رضوان‌شهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:57:59 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق رضوان‌شهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق رضوان‌شهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:57:59 می‌باشد.

اذان ظهر به افق رضوان‌شهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق رضوان‌شهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:57:59 است.

غروب آفتاب به افق رضوان‌شهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق رضوان‌شهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:57:59 است.

اذان مغرب به افق رضوان‌شهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق رضوان‌شهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:57:59 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق رضوان‌شهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق رضوان‌شهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:57:59 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق رضوان‌شهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی رضوان‌شهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا