اوقات شرعی به افق رفسنجان

اوقات شرعی به افق رفسنجان

اوقات شرعی به افق رفسنجان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح رفسنجان ساعت 03:08:19
  • طلوع آفتاب رفسنجان ساعت 04:45:23
  • اذان ظهر رفسنجان ساعت 11:48:58
  • غروب آفتاب رفسنجان ساعت 18:51:18
  • اذان مغرب رفسنجان ساعت 19:09:41
  • نیمه شب شرعی رفسنجان ساعت 22:59:49
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق رفسنجان
اوقات شرعی کامل به افق رفسنجان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق رفسنجان03:08:19
طلوع آفتاب به افق رفسنجان04:45:23
اذان ظهر به افق رفسنجان11:48:58
غروب آفتاب به افق رفسنجان18:51:18
اذان مغرب به افق رفسنجان19:09:41
نیمه شب شرعی به افق رفسنجان22:59:49

اذان صبح به افق رفسنجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق رفسنجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:19 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق رفسنجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق رفسنجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:19 می‌باشد.

اذان ظهر به افق رفسنجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق رفسنجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:19 است.

غروب آفتاب به افق رفسنجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق رفسنجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:19 است.

اذان مغرب به افق رفسنجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق رفسنجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:19 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق رفسنجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق رفسنجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:19 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق رفسنجان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی رفسنجان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا