اوقات شرعی به افق رودبار

اوقات شرعی به افق رودبار

اوقات شرعی به افق رودبار امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح رودبار ساعت 03:02:19
  • طلوع آفتاب رودبار ساعت 04:54:25
  • اذان ظهر رودبار ساعت 12:15:30
  • غروب آفتاب رودبار ساعت 19:35:19
  • اذان مغرب رودبار ساعت 19:55:45
  • نیمه شب شرعی رودبار ساعت 23:18:49
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق رودبار
اوقات شرعی کامل به افق رودبار تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق رودبار03:02:19
طلوع آفتاب به افق رودبار04:54:25
اذان ظهر به افق رودبار12:15:30
غروب آفتاب به افق رودبار19:35:19
اذان مغرب به افق رودبار19:55:45
نیمه شب شرعی به افق رودبار23:18:49

اذان صبح به افق رودبار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق رودبار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:19 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق رودبار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق رودبار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:19 می‌باشد.

اذان ظهر به افق رودبار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق رودبار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:19 است.

غروب آفتاب به افق رودبار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق رودبار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:19 است.

اذان مغرب به افق رودبار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق رودبار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:19 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق رودبار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق رودبار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:19 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق رودبار چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی رودبار بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا