اوقات شرعی به افق رودهن

اوقات شرعی به افق رودهن

اوقات شرعی به افق رودهن امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح رودهن ساعت 02:58:18
  • طلوع آفتاب رودهن ساعت 04:47:18
  • اذان ظهر رودهن ساعت 12:05:17
  • غروب آفتاب رودهن ساعت 19:22:01
  • اذان مغرب رودهن ساعت 19:42:03
  • نیمه شب شرعی رودهن ساعت 23:10:10
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق رودهن
اوقات شرعی کامل به افق رودهن تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق رودهن02:58:18
طلوع آفتاب به افق رودهن04:47:18
اذان ظهر به افق رودهن12:05:17
غروب آفتاب به افق رودهن19:22:01
اذان مغرب به افق رودهن19:42:03
نیمه شب شرعی به افق رودهن23:10:10

اذان صبح به افق رودهن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق رودهن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:58:18 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق رودهن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق رودهن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:58:18 می‌باشد.

اذان ظهر به افق رودهن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق رودهن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:58:18 است.

غروب آفتاب به افق رودهن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق رودهن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:58:18 است.

اذان مغرب به افق رودهن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق رودهن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:58:18 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق رودهن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق رودهن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:58:18 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق رودهن چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی رودهن بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا