اوقات شرعی به افق زابل

اوقات شرعی به افق زابل

اوقات شرعی به افق زابل امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح زابل ساعت 02:43:16
  • طلوع آفتاب زابل ساعت 04:21:41
  • اذان ظهر زابل ساعت 11:27:07
  • غروب آفتاب زابل ساعت 18:31:18
  • اذان مغرب زابل ساعت 18:49:53
  • نیمه شب شرعی زابل ساعت 22:37:17
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق زابل
اوقات شرعی کامل به افق زابل تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق زابل02:43:16
طلوع آفتاب به افق زابل04:21:41
اذان ظهر به افق زابل11:27:07
غروب آفتاب به افق زابل18:31:18
اذان مغرب به افق زابل18:49:53
نیمه شب شرعی به افق زابل22:37:17

اذان صبح به افق زابل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق زابل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:16 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق زابل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق زابل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:16 می‌باشد.

اذان ظهر به افق زابل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق زابل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:16 است.

غروب آفتاب به افق زابل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق زابل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:16 است.

اذان مغرب به افق زابل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق زابل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:16 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق زابل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق زابل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:16 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق زابل چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی زابل بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا