اوقات شرعی به افق زرند

اوقات شرعی به افق زرند

اوقات شرعی به افق زرند امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح زرند ساعت 03:04:01
  • طلوع آفتاب زرند ساعت 04:42:01
  • اذان ظهر زرند ساعت 11:46:51
  • غروب آفتاب زرند ساعت 18:50:27
  • اذان مغرب زرند ساعت 19:08:58
  • نیمه شب شرعی زرند ساعت 22:57:14
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق زرند
اوقات شرعی کامل به افق زرند تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق زرند03:04:01
طلوع آفتاب به افق زرند04:42:01
اذان ظهر به افق زرند11:46:51
غروب آفتاب به افق زرند18:50:27
اذان مغرب به افق زرند19:08:58
نیمه شب شرعی به افق زرند22:57:14

اذان صبح به افق زرند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق زرند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:01 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق زرند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق زرند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:01 می‌باشد.

اذان ظهر به افق زرند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق زرند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:01 است.

غروب آفتاب به افق زرند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق زرند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:01 است.

اذان مغرب به افق زرند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق زرند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:01 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق زرند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق زرند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:04:01 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق زرند چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی زرند بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا