اوقات شرعی به افق زنجان

اوقات شرعی به افق زنجان

اوقات شرعی به افق زنجان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح زنجان ساعت 03:06:58
  • طلوع آفتاب زنجان ساعت 04:58:37
  • اذان ظهر زنجان ساعت 12:19:15
  • غروب آفتاب زنجان ساعت 19:38:38
  • اذان مغرب زنجان ساعت 19:59:01
  • نیمه شب شرعی زنجان ساعت 23:22:48
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق زنجان
اوقات شرعی کامل به افق زنجان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق زنجان03:06:58
طلوع آفتاب به افق زنجان04:58:37
اذان ظهر به افق زنجان12:19:15
غروب آفتاب به افق زنجان19:38:38
اذان مغرب به افق زنجان19:59:01
نیمه شب شرعی به افق زنجان23:22:48

اذان صبح به افق زنجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق زنجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:58 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق زنجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق زنجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:58 می‌باشد.

اذان ظهر به افق زنجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق زنجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:58 است.

غروب آفتاب به افق زنجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق زنجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:58 است.

اذان مغرب به افق زنجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق زنجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:58 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق زنجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق زنجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:58 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق زنجان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی زنجان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا