اوقات شرعی به افق ساری

اوقات شرعی به افق ساری

اوقات شرعی به افق ساری امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ساری ساعت 02:48:52
  • طلوع آفتاب ساری ساعت 04:40:18
  • اذان ظهر ساری ساعت 12:00:45
  • غروب آفتاب ساری ساعت 19:19:58
  • اذان مغرب ساری ساعت 19:40:19
  • نیمه شب شرعی ساری ساعت 23:04:25
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ساری
اوقات شرعی کامل به افق ساری تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ساری02:48:52
طلوع آفتاب به افق ساری04:40:18
اذان ظهر به افق ساری12:00:45
غروب آفتاب به افق ساری19:19:58
اذان مغرب به افق ساری19:40:19
نیمه شب شرعی به افق ساری23:04:25

اذان صبح به افق ساری در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ساری امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:48:52 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ساری در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ساری امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:48:52 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ساری در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ساری امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:48:52 است.

غروب آفتاب به افق ساری در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ساری امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:48:52 است.

اذان مغرب به افق ساری در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ساری امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:48:52 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ساری در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ساری امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:48:52 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ساری چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ساری بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا