اوقات شرعی به افق ساوه

اوقات شرعی به افق ساوه

اوقات شرعی به افق ساوه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ساوه ساعت 03:08:52
  • طلوع آفتاب ساوه ساعت 04:55:57
  • اذان ظهر ساوه ساعت 12:11:51
  • غروب آفتاب ساوه ساعت 19:26:30
  • اذان مغرب ساوه ساعت 19:46:17
  • نیمه شب شرعی ساوه ساعت 23:17:41
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ساوه
اوقات شرعی کامل به افق ساوه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ساوه03:08:52
طلوع آفتاب به افق ساوه04:55:57
اذان ظهر به افق ساوه12:11:51
غروب آفتاب به افق ساوه19:26:30
اذان مغرب به افق ساوه19:46:17
نیمه شب شرعی به افق ساوه23:17:41

اذان صبح به افق ساوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ساوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:52 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ساوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ساوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:52 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ساوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ساوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:52 است.

غروب آفتاب به افق ساوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ساوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:52 است.

اذان مغرب به افق ساوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ساوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:52 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ساوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ساوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:52 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ساوه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ساوه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا