اوقات شرعی به افق سبزوار

اوقات شرعی به افق سبزوار

اوقات شرعی به افق سبزوار امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سبزوار ساعت 02:32:51
  • طلوع آفتاب سبزوار ساعت 04:23:08
  • اذان ظهر سبزوار ساعت 11:42:25
  • غروب آفتاب سبزوار ساعت 19:00:26
  • اذان مغرب سبزوار ساعت 19:20:38
  • نیمه شب شرعی سبزوار ساعت 22:46:39
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سبزوار
اوقات شرعی کامل به افق سبزوار تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سبزوار02:32:51
طلوع آفتاب به افق سبزوار04:23:08
اذان ظهر به افق سبزوار11:42:25
غروب آفتاب به افق سبزوار19:00:26
اذان مغرب به افق سبزوار19:20:38
نیمه شب شرعی به افق سبزوار22:46:39

اذان صبح به افق سبزوار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سبزوار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:32:51 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سبزوار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سبزوار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:32:51 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سبزوار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سبزوار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:32:51 است.

غروب آفتاب به افق سبزوار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سبزوار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:32:51 است.

اذان مغرب به افق سبزوار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سبزوار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:32:51 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سبزوار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سبزوار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:32:51 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سبزوار چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سبزوار بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا