اوقات شرعی به افق سراب

اوقات شرعی به افق سراب

اوقات شرعی به افق سراب امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سراب ساعت 03:01:57
  • طلوع آفتاب سراب ساعت 04:57:40
  • اذان ظهر سراب ساعت 12:22:14
  • غروب آفتاب سراب ساعت 19:45:36
  • اذان مغرب سراب ساعت 20:06:30
  • نیمه شب شرعی سراب ساعت 23:23:47
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سراب
اوقات شرعی کامل به افق سراب تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سراب03:01:57
طلوع آفتاب به افق سراب04:57:40
اذان ظهر به افق سراب12:22:14
غروب آفتاب به افق سراب19:45:36
اذان مغرب به افق سراب20:06:30
نیمه شب شرعی به افق سراب23:23:47

اذان صبح به افق سراب در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سراب امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:01:57 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سراب در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سراب امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:01:57 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سراب در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سراب امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:01:57 است.

غروب آفتاب به افق سراب در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سراب امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:01:57 است.

اذان مغرب به افق سراب در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سراب امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:01:57 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سراب در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سراب امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:01:57 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سراب چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سراب بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا