اوقات شرعی به افق سراوان

اوقات شرعی به افق سراوان

اوقات شرعی به افق سراوان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سراوان ساعت 02:54:47
  • طلوع آفتاب سراوان ساعت 04:27:13
  • اذان ظهر سراوان ساعت 11:23:53
  • غروب آفتاب سراوان ساعت 18:19:19
  • اذان مغرب سراوان ساعت 18:37:01
  • نیمه شب شرعی سراوان ساعت 22:37:03
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سراوان
اوقات شرعی کامل به افق سراوان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سراوان02:54:47
طلوع آفتاب به افق سراوان04:27:13
اذان ظهر به افق سراوان11:23:53
غروب آفتاب به افق سراوان18:19:19
اذان مغرب به افق سراوان18:37:01
نیمه شب شرعی به افق سراوان22:37:03

اذان صبح به افق سراوان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سراوان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:47 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سراوان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سراوان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:47 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سراوان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سراوان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:47 است.

غروب آفتاب به افق سراوان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سراوان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:47 است.

اذان مغرب به افق سراوان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سراوان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:47 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سراوان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سراوان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:47 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سراوان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سراوان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا