اوقات شرعی به افق سرایان

اوقات شرعی به افق سرایان

اوقات شرعی به افق سرایان امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سرایان ساعت 02:41:43
  • طلوع آفتاب سرایان ساعت 04:26:03
  • اذان ظهر سرایان ساعت 11:38:52
  • غروب آفتاب سرایان ساعت 18:50:28
  • اذان مغرب سرایان ساعت 19:09:52
  • نیمه شب شرعی سرایان ساعت 22:46:06
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سرایان
اوقات شرعی کامل به افق سرایان تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سرایان02:41:43
طلوع آفتاب به افق سرایان04:26:03
اذان ظهر به افق سرایان11:38:52
غروب آفتاب به افق سرایان18:50:28
اذان مغرب به افق سرایان19:09:52
نیمه شب شرعی به افق سرایان22:46:06

اذان صبح به افق سرایان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سرایان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:41:43 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سرایان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سرایان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:41:43 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سرایان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سرایان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:41:43 است.

غروب آفتاب به افق سرایان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سرایان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:41:43 است.

اذان مغرب به افق سرایان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سرایان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:41:43 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سرایان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سرایان امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:41:43 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سرایان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سرایان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا