اوقات شرعی به افق سربیشه

اوقات شرعی به افق سربیشه

اوقات شرعی به افق سربیشه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سربیشه ساعت 02:43:13
  • طلوع آفتاب سربیشه ساعت 04:24:40
  • اذان ظهر سربیشه ساعت 11:34:00
  • غروب آفتاب سربیشه ساعت 18:42:06
  • اذان مغرب سربیشه ساعت 19:01:06
  • نیمه شب شرعی سربیشه ساعت 22:42:40
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سربیشه
اوقات شرعی کامل به افق سربیشه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سربیشه02:43:13
طلوع آفتاب به افق سربیشه04:24:40
اذان ظهر به افق سربیشه11:34:00
غروب آفتاب به افق سربیشه18:42:06
اذان مغرب به افق سربیشه19:01:06
نیمه شب شرعی به افق سربیشه22:42:40

اذان صبح به افق سربیشه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سربیشه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:13 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سربیشه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سربیشه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:13 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سربیشه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سربیشه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:13 است.

غروب آفتاب به افق سربیشه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سربیشه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:13 است.

اذان مغرب به افق سربیشه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سربیشه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:13 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سربیشه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سربیشه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:43:13 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سربیشه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سربیشه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا