اوقات شرعی به افق سرخس

اوقات شرعی به افق سرخس

اوقات شرعی به افق سرخس امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سرخس ساعت 02:17:06
  • طلوع آفتاب سرخس ساعت 04:08:20
  • اذان ظهر سرخس ساعت 11:28:34
  • غروب آفتاب سرخس ساعت 18:47:32
  • اذان مغرب سرخس ساعت 19:07:52
  • نیمه شب شرعی سرخس ساعت 22:32:19
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سرخس
اوقات شرعی کامل به افق سرخس تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سرخس02:17:06
طلوع آفتاب به افق سرخس04:08:20
اذان ظهر به افق سرخس11:28:34
غروب آفتاب به افق سرخس18:47:32
اذان مغرب به افق سرخس19:07:52
نیمه شب شرعی به افق سرخس22:32:19

اذان صبح به افق سرخس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سرخس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:17:06 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سرخس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سرخس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:17:06 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سرخس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سرخس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:17:06 است.

غروب آفتاب به افق سرخس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سرخس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:17:06 است.

اذان مغرب به افق سرخس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سرخس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:17:06 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سرخس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سرخس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:17:06 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سرخس چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سرخس بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا