اوقات شرعی به افق سردشت

اوقات شرعی به افق سردشت

اوقات شرعی به افق سردشت امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سردشت ساعت 03:21:59
  • طلوع آفتاب سردشت ساعت 05:12:08
  • اذان ظهر سردشت ساعت 12:31:15
  • غروب آفتاب سردشت ساعت 19:49:08
  • اذان مغرب سردشت ساعت 20:09:19
  • نیمه شب شرعی سردشت ساعت 23:35:34
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سردشت
اوقات شرعی کامل به افق سردشت تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سردشت03:21:59
طلوع آفتاب به افق سردشت05:12:08
اذان ظهر به افق سردشت12:31:15
غروب آفتاب به افق سردشت19:49:08
اذان مغرب به افق سردشت20:09:19
نیمه شب شرعی به افق سردشت23:35:34

اذان صبح به افق سردشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سردشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:59 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سردشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سردشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:59 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سردشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سردشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:59 است.

غروب آفتاب به افق سردشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سردشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:59 است.

اذان مغرب به افق سردشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سردشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:59 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سردشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سردشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:59 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سردشت چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سردشت بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا