اوقات شرعی به افق سقز

اوقات شرعی به افق سقز

اوقات شرعی به افق سقز امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سقز ساعت 03:17:16
  • طلوع آفتاب سقز ساعت 05:07:42
  • اذان ظهر سقز ساعت 12:27:12
  • غروب آفتاب سقز ساعت 19:45:29
  • اذان مغرب سقز ساعت 20:05:43
  • نیمه شب شرعی سقز ساعت 23:31:23
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سقز
اوقات شرعی کامل به افق سقز تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سقز03:17:16
طلوع آفتاب به افق سقز05:07:42
اذان ظهر به افق سقز12:27:12
غروب آفتاب به افق سقز19:45:29
اذان مغرب به افق سقز20:05:43
نیمه شب شرعی به افق سقز23:31:23

اذان صبح به افق سقز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سقز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:17:16 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سقز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سقز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:17:16 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سقز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سقز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:17:16 است.

غروب آفتاب به افق سقز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سقز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:17:16 است.

اذان مغرب به افق سقز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سقز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:17:16 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سقز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سقز امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:17:16 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سقز چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سقز بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا