اوقات شرعی به افق سلماس

اوقات شرعی به افق سلماس

اوقات شرعی به افق سلماس امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سلماس ساعت 03:11:15
  • طلوع آفتاب سلماس ساعت 05:07:52
  • اذان ظهر سلماس ساعت 12:33:16
  • غروب آفتاب سلماس ساعت 19:57:29
  • اذان مغرب سلماس ساعت 20:18:29
  • نیمه شب شرعی سلماس ساعت 23:34:22
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سلماس
اوقات شرعی کامل به افق سلماس تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سلماس03:11:15
طلوع آفتاب به افق سلماس05:07:52
اذان ظهر به افق سلماس12:33:16
غروب آفتاب به افق سلماس19:57:29
اذان مغرب به افق سلماس20:18:29
نیمه شب شرعی به افق سلماس23:34:22

اذان صبح به افق سلماس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سلماس امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:11:15 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سلماس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سلماس امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:11:15 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سلماس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سلماس امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:11:15 است.

غروب آفتاب به افق سلماس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سلماس امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:11:15 است.

اذان مغرب به افق سلماس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سلماس امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:11:15 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سلماس در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سلماس امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:11:15 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سلماس چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سلماس بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا